Shoppingausflug...

Ja, in Rumänien kann man auch sonntags einkaufen!

Einkaufen macht ja eigentlich Spaß! Zumindest vielen! Nicht allen! ;-)

 

Aber manchmal ist es auch einfach notwendig, vor allem wenn knapp

300 Hunde Hunger haben und auf ihr Futter warten.

Doch wir hatten keines... 

Unser Futterlager ist wieder einmal vollkommen leer... :-(

 

Wir haben auf unseren Sammelstellen bereits einige Futterspenden bekommen, schaffen es aber nur mit unseren Transporten nicht alles rechtzeitig nach Rumänien zu bringen.

 

Können Sie uns bitte helfen?

Unsere liebe Caro Unbehaun hat einen günstigen Spediteur gefunden, um die Spenden schnellstmöglich zu uns in unsere Island of Hope zu bringen.

Doch auch er kann es nicht kostenlos machen!

 

Bitte helfen Sie uns die Transporte zu finanzieren! Wenn Sie nicht selbst spenden können, bitte leiten Sie es an ihre Freunde & Bekannte weiter, vielleicht kann jemand von ihnen helfen oder es auch wieder weiterleiten!?

 

Wir sind für jede Unterstützung dankbar!!!

 

Denn diesmal mußte Iulian wieder Futter zukaufen... Und das ist sehr teuer in Rumänien... :-(

 

Vielen, vielen Dank!shopping trip...

Yes, in Romania you can even shop on Sundays!

 

Shopping is actually fun! At least for many! Not for all! ;-)

 

But sometimes it's simply necessary, escpecially when nearly 300 dogs are hungry and waiting for their food.

But we had no...

Our food stock is once again completely empty... :-(

 

We already got some food donations to our collecting point, but can't manage to get all of it to Romania only with our transports in time.

 

Can you please help us?

 

Our dear Caro Unbehaun has already found a favorable forwarder to bring the donations to our Island of Hope as soon as possible.

But he can't do it for free!

 

Please help us to finance the transport! Iy you can't donate yourself, please forward it to your friends and acquaintances, maybe someone of them can help or forward it again!?

 

We're grateful for any support!!!

 

Because this time Iulian had to buy food again...

And it's very expensive in Romaniea... :-(

 

Thanks alot!

 


mergem la cumpărături...

Da, în Români poți face cumpărături chiar și dumica!

 

Cumpărăturile sunt chiar amunzate! Cel puțin pentru unii, nu pentru toți ;-)

 

Dar uneorie pur și simplu este obligatoriu, mai ales când ai aproape 300 de căței înfometați care te așteaptă să te întorci cu mâncarea lor. Însă noi nu mai aveam; stocul nostru de mâncare s-a golit.

  

Am primit deja niște mâncare în punctele de colectare a donațiilor din străinătate, dar nu reușim să o aducem pe toată la timp în România doar cu mijloacele noastre de transport.

 

Ne puteți ajuta?

  

Dragul nostru Caro Unbehaun a găsit deja un transportator dispus să ne ajute și să aducă donațiile către adăpostul nostru cât mai repede cu putință.

Dar nu poate face acest lucru gratuit!

  

Vă rugăm să ne ajutați să putem plăti pentru acest transport! Dacă nu puteți dona chiar dumneavoastră, atunci trimiteți vorbă mai departe prietenilor și cunoaștintelor și poate cineva o să ne poată ajuta?!

 

Vă suntem recunoscători pentru ajutorul vostru!!!

 

Pentru că de această dată Iulian a trebuit să cumpere din nou mâncare...

Și este foarte scumpă în Romania ... :-(

 

Mulțumim din suflet!

Kommentar schreiben

Kommentare: 0